Psychologická podpora

Celostní péče pro ženy

S jakými tématy pracuji

s čím ti můžu pomoct

Jsem celostní psycholog, to znamená, že se věnuji člověku jako celku. Například když přicházíš s úzkostí, neřešíme jen samotnou úzkost, ale i její souvislosti a provázanost s tvým životem. Pracuji holisticky, tedy se všemi rovinami, s tvým fyzickým, emočním, intelektuálním, sociálním i spirituálním životem.

Smyslem a cílem mé práce je propojovat tělo, mysl a duši do jednoho funkčního celku tak, abys znovu nabrala dech, jasně viděla řešení, žilo se ti svobodněji, spokojeněji, s větší radostí, vášní a citem.

Můžeme spolu řešit problémy osobní, psychické, vztahové a intimní.

Orientuji se na ženy po rozvodu, po rozchodu, ženy samoživitelky a ženy, které se cítí být „na všechno samy“. Proč? Protože jsem samoživitelka a důvěrně znám mnohá témata, se kterými se setkáváš i ty. Mám v této oblasti více než 8 let zkušeností, za tu dobu už vím, co funguje a co je slepá ulička.

Mám ráda lehkost života, jeho pestrost, krásu i rozkoš. Ale zároveň jsem se naučila nebát temnoty – bolesti, úzkostí, smrti, strachu, násilí a všeho, čemu říkáme špatné a zlé. To vše mi totiž nakonec vždycky darovalo ty největší poklady a probudilo ve mně sílu, kterou jsem ani netušila, že mám. Stejně jako může každému, i tobě.

Jak to probíhá?

co se mnou můžeš zažít

psycholog Věra Pospíšilová

Při prvním setkání (osobním i online) vždy pracujeme formou rozhovoru. Domlouváme rozsah a formu spolupráce s ohledem na tvůj záměr a tvůj příběh.

Jednotlivá sezení (včetně jednorázových konzultací) mohou mít různou podobu:

  • rozhovor, konzultace
  • ukázky, nácviky, tréninky
  • vizualizace, imaginace
  • symboly, hraní rolí, simulace
  • práce s emocemi, traumaty
  • práce s tělem, doteky, hranicemi
  • integrace prožitků, vnímání souvislostí

Principy práce psychologa

na co se můžeš spolehnout

Podstatou mé práce není dočasná úleva nebo skvělý zážitek, ale dát ti do rukou praktické nástroje, které můžeš používat ve svém životě. Učím tě, kde jsou tvé vlastní zdroje a jak si můžeš pomoct sama.

Kombinuji různé psychologické metody, vycházím z prvků biosyntézy, koučinku, přístupu zaměřeného na řešení, terapie traumatu a sexuologické práce s tělem (sexological bodywork).

Nejsem smluvně vázaná s žádnou pojišťovnou, pracuji na přímou platbu. Samozřejmostí je profesionální mlčenlivost a u práce s tělem informovaný souhlas klientky, který předchází jakékoliv spolupráci.

Pokud nemůžeš sezení absolvovat, prosím omluv se. Náhradní termín je možné domluvit kdykoliv. Zrušit termín můžeš do 24h před domluveným časem. Poté již hradíš plnou cenu.

Jsi profesionálka, která pracuje s lidmi?

Pracuješ v pomáhajících profesích?

Pracuješ s lidmi, pečuješ o ně, poskytuješ jim podporu, vzděláváš je nebo s nimi přicházíš do kontaktu jinak? Jsi například zdravotní sestra, lékařka, sociální pracovnice, pečovatelka, fyzioterapeutka, kinezioložka, homeopatka, osobní konzultantka nebo poradkyně, učitelka, školní psycholožka, terapeutka, preventistka, ale i lektorka, cvičitelka, fitness trenérka, masérka nebo zkrátka žena, jejíž denní pracovní náplň je věnovat svou plnou pozornost druhým lidem?

Dáváš světu kus sebe sama, což může být velmi smysluplné, naplňující a přinášet hluboké uspokojení a radost. Zároveň se ale můžeš setkávat s mnoha otázkami, ze kterých můžeš mít někdy těžkou hlavu.

poradenství pro profesionály

Ptáš se, jak dobře vést sezení s klientem?

Co vlastně znamená to „držet prostor“?

Jak podpořit pocit důvěry a bezpečí ze strany klienta?

Jak komunikovat? Kolik emocí je tak akorát?

Co psychohygiena? Jak se nevyčerpat?

Jak nejefektivněji regenerovat?

Pomáhám, učím, vedu nebo léčím? Jak poznat, kdy co dělám?

„Problémoví“ klienti (moc povídaví, plačtiví, manipulativní, agresivní) – jak na ně?

Mgr. Věra Pospíšilová, CSB

e-mail: pospisilova.verka@gmail.com

tel.: +420 737 877 882

Kam dál

Média