Jak říká jedno přísloví:

„Pokud nejsi spokojený s tím, kde právě jsi, pohni se kupředu. Nejsi strom.“

Jedinou jistotou, kterou v životě máme, je změna. Rytmus přírody je něco, z čeho není možné se vymanit. Jsme toho součástí a základním principem jejího rytmu je neustálá změna, i když třeba cyklicky opakovaná (den a noc, roční období aj.). I tentýž okamžik (třeba Štědrý den) letos, loni i napřesrok nikdy není naprosto totožný, i když ho třeba naplníme stejnými tradicemi. Čím dřív tento princip přijmeme a porozumíme mu, tím lépe pro nás a naše prožívání.

Mysl

Myšlení, návyky, emoce

Psychologická konzultace nebo trénink zaměřený na témata:

zvládání stresu a zátěže

strachy, úzkosti, panické ataky

nadměrné strachy a obavy (o zdraví, o blízké, o budoucnost aj.)

změna nevhodných návyků

úprava denního režimu, životního stylu

deprese, syndrom vyhoření

uvolnění mysli, zastavení toku myšlenek

dechové a relaxační techniky, psychohygiena, meditace

trénink mysli, praktická cvičení

sebepřijetí, sebeúcta

vnímání a vytyčování hranic

Ceník

Online konzultace ………. 1 000 Kč/h

Osobní konzultace ………. 1 200 Kč/h

Ženy v tísnivé finanční situaci ………. cena dohodou

Všechna výše uvedená témata je možné zpracovávat osobně i online. Osobní konzultace probíhají v Uherském Hradišti. Online konzultace probíhají přes mobilní telefon, Duo, Messenger, Viber, WhatsApp, Google Meet, Zoom.

– Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí – F. Koukolík

CO MŮŽEŠ UDĚLAT HNED TEĎ? PODÍVEJ SE NA SERIÁL O EMOCÍCH

Emoce mohou být příjemné a nepříjemné. V závislosti na fázi cyklu někdy i vyčerpávající. Nedělí se ale na dobré a špatné, na ty, které máme mít a které mít nemáme.

Každá emoce je pro nás informační cedulí, směrovkou, která nám dává najevo, co je třeba dělat, co se děje a kudy teď jít.

význam emocí
význam emocí
význam emocí

Mgr. Věra Pospíšilová, CSB

e-mail: pospisilova.verka@gmail.com

tel.: +420 737 877 882

Kam dál

Média