Typické rysy sexuality

Lidská sexualita

je prostor, kde se nejvíc setkáváme s tím, že:

 • se tváříme, že jsme úplně v pohodě
 • se nás to vlastně vůbec netýká
 • trpíme často největšími problémy (a někdy o tom ani nevíme, nepřiznáváme si to)
 • nejhůře tyto trable sdílíme (nemluvíme, přehlížíme)
 • řešíme tyto věci u piva nebo u kafíčka místo s partnery
 • se cítíme nejvíc sami, opuštění, nepochopení a vyhladovělí
 • prožíváme největší pocity studu, hanby, zavržení

Lidská sexualita

je ale zároveň i prostor, kde :

 • se můžeme nejblíže potkat sami se sebou
 • můžeme získat vitalitu, svěžest, energii, možnost kdykoliv si plně dobít baterky
 • můžeme prožívat doposud nepoznanou radost ze života, vnitřní spokojenost a vyrovnanost
 • můžeme pochopit a přijmout své stíny, potlačené sklony, strachy
 • se učíme propojit se s krásou, hloubkou a láskyplností vlastního těla (i okolního světa)
 • se učíme rozvíjet soucit a nekonečnou trpělivost, přijetí svého těla právě tak, jak je
 • můžeme spolu s léčením vlastní sexuality srovnat i další oblasti života – vztahy, postoj k životu, kariéře, své roli ve společnosti